21-05-09

J'accuse

21-05-2009Mijnheer Delaere en de dames en heren gemeenteraadsleden van de Pittemse CD&V,Bij deze klaag ik u aan wegens onverschilligheid en nalatigheid.Sinds jaren bent u op de hoogte van het probleem van overnachtende vrachtwagens te Pittem. De bewoners van de Fonteinstraat hebben u al vaak persoonlijk op attent gemaakt van de overlast die geparkeerde vrachtwagens (trekkers, opleggers en tanktransporten) er veroorzaken. U vernam ook van hen dat er door de Fonteinstraat vrachtwagens denderen van een te groot tonnage. Omzeggens heeft u hen geantwoord dat u niets aan deze situatie kan verhelpen. sp.a Pittem heeft u bij wijze van het huis aan huis blad Spots in december 2007 ook al op deze mistoestanden gewezen. Uw enige reactie dusver was een tactisch advies aan de voorzitter van sp.a Pittem dat sp.a zich met deze actie weinig populair zou maken bij de camioneurs. Waarvan akte.Ikzelf heb u via de blog wwww.bloggen.be/gaucho ,bij herhaling en via fotomateriaal gewezen om de flagrante overtredingen die gebeuren in de Fonteinstraat : langer dan acht achtereenvolgende uren parkeren, trekkers met banden gestald buiten de parkeerstroken op de rijweg, ongemarkeerde tanktransporten, etc. Als hoofd van de Pittemse politie en als wegbeheerder te Pittem bent u perfect in staat om een einde te maken aan de wantoestanden. U deed tot op heden niets, de overtredingen blijven zich voordoen.Twee jaar terug werd bij de presentatie van het ruimtelijk structuurplan te Pittem via een flitsende PowerPoint presentatie gemeld door SUM Research dat er "een probleem is te Pittem met geparkeerde vrachtwagens". U verzuimde vervolgens om gedurende twee jaar niets aan deze situatie te veranderen.U en uw collega's van het Pittemse CD&V gemeentebestuur kozen en kiezen er willens nillens voor om ter plekke te trappelen. Dit is uw goed recht, het is immers de hoeksteen van de behoudensgezindheid zo kenmerkend voor de plattelands CD&V.Welnu mijnheer Delaere, ik verlies mij zelden in hypothetische beschouwingen, doch sinds acht mei laatst durf ik zonder weinig reserve te beweren dat het immobilisme dat u samen met de voltallige Pittemse CD&V gemeenteraadsbestuur sedert jaar en dag in deze materie tentoonspreidt, zondermeer doodt. Aangezien uen de Pittemse CD&V zich in het verleden weinig geroepen voelden om het wegreglement in de Fonteinstraat te doen opvolgen, zou het op zijn minst inconsequent zijn als u zich in deze achter een reglementaire excuus zou verschuilen. Toch, mijnheer Delaere?U mag mij ten allen tijde contacteren - u weet mij wonen, want uw facturen van honderden euro voor schare aan diensten die u en de Pittemse gemeenteraadsleden mij aanbieden, vinden mij elk jaar moeiteloos - om te vernemen hoe op kost efficiënte manier een oplossing geboden zou kunnen worden aan het probleem van geparkeerde vrachtwagens. Naar ik verneem schuilt er een entrepreneur in u mijnheer Delaere; en bent u op zoek naar innovatieve vormen van inkomsten voor Pittem. Welnu wat belet u om samen met mij een "business plan" op te stellen om een gemeentelijke parking in te richten voor vrachtwagens. Het is mijn rotsvaste overtuiging dat mits de gemeente Pittem een redelijk aanbod kan maken naar de plaatselijke transporteurs, zij voor een kwaliteitsvolle en voor elkendeen veilige parkeerplek bereid zullen zijn om te betalen (of op zijn minst weg zullen blijven uit Pittem).Slaap zacht.koen bertonHendrik Van Walleghem

13:18 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.