09-01-09

Nicole Vuylsteke (69) sluit de winkeldeur en trekt daarmee een ...

Vishandel Vuylsteke verdwijnt na 70jaar uit straatbeeld. PITTEM - Ook tradities verdwijnen. Nicole Vuylsteke (69) sluit de winkeldeur en trekt daarmee een ...'Ik heb altijd graag vis schoongemaakt'Vishandel Vuylsteke verdwijnt na 70jaar uit straatbeeldPITTEM - Ook tradities verdwijnen. Nicole Vuylsteke (69) sluit de winkeldeur en trekt daarmee een streep onder een rijkgevulde traditie. 70 jaar was de naam Vuylsteke synoniem met vis in Pittem en omstreken. Pittem zit voortaan zonder vis.In 1939 trok Georges Vuylsteke voor het eerst door de straten van Pittem met zijn viskarretje, getrokken door een paardje. Het begin van een lange loopbaan, zo blijkt nu na 70jaar. 'Vader trok 1 à 2 keren per week naar Nieuwpoort om levaard (verse haring, nvdr.) te kopen. Thuis werd die in bakken gedaan en trok hij er met paard en kar op uit' zegt Nicole.Kort na de oorlog begonnen Georges en zijn echtgenote Lia Florin met de winkel in de Tieltstraat maar de visronde bleven ze doen. 'Ik weet dat ze ooit nog een stuk van Ardooie bezochten maar de hoofdmoot van de ronde lag in Pittem, Egem en de Sneppe. De winkel was een hele verandering en natuurlijk wel een verbetering', vertelt Nicole. Na het pensionaat in Nivelles bleef Nicole op 18-jarige leeftijd thuis en ze ontpopte zich tot het gezicht van de bloeiende vishandel. 'Ik deed het ontzettend graag. Mijn broer of zus hadden geen interesse in de ouderlijke zaak maar voor mij was dat eigenlijk nooit een keuze. Het gebeurde vanzelf. Samen met vader trok ik de straat op. De winkel was toen nog niet aan mij besteed.'Nicole is de levende getuige van een hele metamorfose die de viswereld onderging. Terwijl men vroeger per kilogram kocht aan de kar of in de winkel is het nu per 100gram. En inmiddels hebben de bereide visgerechtjes de verse vis ook al ingehaald, zo blijkt. 'Toen ik jong was, trok ik zelf naar de vismijnen in Oostende en Zeebrugge. Vaak was ik de enige vrouw die aan het fileren was. Ik deed dat het liefst ginder. Dan had ik thuis die vuiligheid niet meer, ziet ge.'En net dat fileren is blijkbaar een heikel punt voor Nicole. 'De nieuwe generatie kan dat niet meer. Ze laten dat liever doen. Nochtans is dat een teken van vakmanschap. Maar dat telt vandaag niet meer blijkbaar.' Ook de overheid moet het ontgelden. 'Met al hun wetten leggen ze de markt plat. Terwijl vroeger vis naar hartenlust kon worden aangevoerd, is alles aan banden gelegd met quota's. Neem nu vorige week. Groot nieuws: schartong is de vis van het jaar. En amper twee weken later mogen ze er al geen meer vangen. Begrijpe wie kan.'De toekomst van de vishandel ziet Nicole niet zo rooskleurig in. 'De mensen gaan meer en meer naar de warenhuizen, hé. De kleine, gespecialiseerde zelfstandige is de dupe van onze huidige maatschappij, vrees ik.' Zorgen maakt Nicole zich evenwel niet. Ze heeft er een leuke carrière opzitten en zet nu - zij het met gemengde gevoelens - een punt achter een lange traditie. De winkel is verkocht aan de apotheek van net naast de deur en Nicole neemt straks haar intrek in een nieuwe woonst iets verderop in de straat. Haar enige grote hobby was reizen. Alle uithoeken van de wereld heeft ze gezien: Amerika, China, Afrika, zelfs het uiterste puntje van de wereld, de Fiji-eilanden, werd bezocht. En waar de volgende reis naartoe gaat, weet Nicole ook al: Oezbekistan als het politieke klimaat het toelaat tenminste. Waar ze voorlopig nog geen antwoord op weet, is waar ze in de toekomst haar vis zal kopen... (mat dank aan Marc DB3_GE124KOBM.1+VUYLSTEKEebruyne van het Nieuwsblad)

09:58 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-01-09

en gij nu

16:54 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Procedurefouten mogen niet leiden tot het vrijlaten van criminelen

showfoto.asp07/01/2009 - De dreigende vrijlating van criminelen in Gent is niet enkel erg voor de slachtoffers. "Men moet stoppen met procedurefouten te koppelen aan het vrijlaten van criminelen", zegt Renaat Landuyt.Door een administratieve fout bij het Gentse gerecht zijn gisteren 15 zware criminelen vrijgelaten. Het gaat om mensen- en drugshandelaars. Tijdens bepaalde zittingen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling was er geen parket-magistraat aanwezig en dat is onwettelijk, zegt het Hof van Cassatie. Hierdoor kwamen 15 daders op vrije voeten.sp.a is verbolgen over zoveel onrechtvaardigheid ten aanzien van de slachtoffers. Justitie-specialist Renaat Landuyt wijst erop dat in Antwerpen en Brussel dergelijke procedurefouten niet gebeuren. Volgens hem is er dringend nood aan een grotere eenheid onder de procureurs en een betere leiding van de procureurs-generaal en hier draagt de Minister van Justitie een grote verantwoordelijkheid.Renaat Landuyt vraagt dat de minister van Justitie meteen zijn procureurs-generaal bijeenroept om te kijken welke dossier een gevaar lopen en hoe dergelijke vrijlatingen van de verkeerde mensen kunnen vermeden worden.Daarnaast roept hij alle partijen op om geen partijpolitieke spelletjes te spelen maar samen te zoeken naar een correcte manier van het sanctioneren van procedurefouten. Want procedurefouten mogen in de toekomst niet meer leiden tot de vrijlating van de verkeerde mensen.Renaat Landuyt : "Het is niet eerlijk dat men in de rechtbank een redenering maakt die regelrecht ingaat tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen. Want het zijn de belangen van de slachtoffers, niet die van de daders, die keer op keer worden geschonden. Als er procedurefouten gebeuren, zijn daar mensen voor verantwoordelijk, maar dat betekent niet dat je kado’s geeft aan criminelen."sp.a vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van de evaluatie van de BOM-wet (Bijzondere Opsporingsmethoden). " Men mag ook niet vergeten dat dankzij deze wet vele criminele netwerken werden opgerold. Ik pleit voor de invoering van een algemeen principe in de wet waardoor bij procedurefouten gekeken wordt naar de concrete situatie en naar de concrete belangen die al dan niet worden geschonden."Bookmark and Share

14:04 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reactie op Israëlische aanval in Gaza

Reactie op Israëlische aanval in Gaza06/01/2009 - ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit, veroordelen de Israëlische aanval op Gaza en het gebruik van disproportioneel geweld tegenover de bevolking van Gaza.Op 27 december 2008 is Israël begonnen met de bombardementen op de Gazastrook. Sinds enkele dagen heeft het Israëlisch leger zijn aanval uitgebreid met een grondoffensief. Tot op heden zijn naar schatting 537 Palestijnen om het leven gekomen, meer dan 2500 mensen raakten gewond. Ziekenhuizen kunnen de toevloed van gewonden niet aan en kampen met een tekort aan medicijnen. Humanitaire hulp staat te wachten aan de grens, maar wordt door Israël niet tot het gebied toegelaten.Israël verklaart met het offensief Hamas te willen raken en een einde te willen stellen aan de beschietingen op Israëlisch grondgebied, teneinde de veiligheid van haar eigen bevolking te garanderen. ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit veroordelen elke vorm van geweld en roepen Hamas op om de beschietingen te staken. Ook veroordelen we de oproep tot vergelding die gelanceerd werd door Hamas.Deze beschietingen geven Israël echter niet het recht om een aanval te lanceren tegen de gehele bevolking van Gaza, een regio die sinds juni 2007 aan een strikt embargo onderworpen werd en door deze blokkade reeds voor de start van het militair offensief balanceerde op de rand van een humanitaire crisis. We veroordelen deze collectieve bestraffing van een volk en het disproportioneel geweld dat wordt gehanteerd aan de kant van Israël. We veroordelen eveneens het gebruik van clusterbommen en fosforbommen door de Israëlische troepen.ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit willen benadrukken dat het respecteren van het internationaal recht de enige manier om tot een duurzame en rechtvaardige vrede te komen. Dit betekent een stopzetting van de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat in die gebieden en een oplossing voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen.Teneinde het internationaal recht te doen respecteren vragen wij van de Europese Gemeenschap een meer proactieve rol. De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner van Israël en kan haar macht gebruiken om Israël onder druk te zetten. Wij vragen dan ook de opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël, zolang het internationaal recht niet wordt gerespecteerd.Uit naam van ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit roepen wij op tot:# een onmiddellijk einde van geweld en beschietingen, zowel van de kant van Hamas als van de kant van Israël.# Een einde van de blokkade van Gaza.# De onmiddellijke toelating van humanitaire hulp tot het gebied, doorheen de oprichting van een humanitaire corridor.# De onmiddellijke toelating van de pers tot het gebied.# Een veroordeling van de gebeurtenissen door de Israëlische vakbond Histadrut.# De hervatting van het vredesproces, op basis van het internationaal recht.# De opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël.

14:01 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |