14-12-08

MIKADO: EEN NIEUW INITIATIEF VOOR EEN SOCIAAL PROGRESSIEVE MILIEUWERKINGMIKADO:

MIKADO: EEN NIEUW INITIATIEF VOOR EEN SOCIAAL PROGRESSIEVE MILIEUWERKINGMIKADO:MIKADO is een discussieplatform binnen sp.a rond MIlieu in het KAder van Duurzame Ontwikkeling. Met Mikado richten we een aparte milieuwerking op in de schoot van de sociaaldemocratie in Vlaanderen.MIKADO neemt daarbij als uitgangspunt aan dat met een sociaaldemocratische benadering van de ecologische vraagstukken een toekomstvisie kan worden uitgewerkt die een nieuwe hoop biedt. De sociaaldemocratie gaat immers uit van een samenlevingsmodel dat steunt op een gelijkwaardige benadering van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, economie, ecologie en sociale rechtvaardigheid, de “triple bottom line”. In deze visie is sociale rechtvaardigheid het doel, een efficiënte economie het middel en respect voor de grenzen van de milieugebruiksruimte de randvoorwaarde. De vierde dimensie is de institutionele organisatie die nodig is om tussen deze drie luiken synergie te creëren. Deze zorgt voor samenhang en moet als het echte “goed bestuur” worden bestempeld. De klassieke rechtse, neo-liberale interpretatie gaat echter hoofdzakelijk uit van de suprematie van de economische pijler. Milieubeleid is in die opvatting, net zoals sociaal beleid, een luxe die enkel betaalbaar is in gunstige economische tijden. MIKADO gelooft dat met een ideologische onderbouwing op basis van sociaaldemocratische uitgangspunten het mogelijk is om een aangepast antwoord te bieden op de huidige milieuproblematiek en daarom ook voor eenieder een kwalitatief leven te garanderen, niet enkel voor de huidige maar ook voor de toekomstige generaties.Met MIKADO willen we met alle progressieven, zowel binnen als buiten de sp.a , van gedachten wisselen over de vraag waarom ook de sociaaldemocratie in Vlaanderen milieuzorg en duurzame ontwikkeling tot één van haar belangrijkste prioriteiten moet maken, waarom dit ook essentieel is om de strijd tegen kansarmoede en maatschappelijke uitsluiting te kunnen winnen en om voor eenieder het recht op een kwaliteitsvol leven te garanderen. We willen verduidelijken waarom juist moderne sociaaldemocraten goed (en best) geplaatst zijn om de milieu-uitdagingen aan te gaan. MIKADO wil duidelijk maken dat zorg om het milieu en de weg naar een duurzame ontwikkeling bij uitstek sociale thema’s zijn en dat klassieke sociale doelstellingen niet realiseerbaar zijn zonder slagvaardig milieubeleid. Milieubescherming is dan ook geen vrijblijvende zaak. Het gaat om de realisatie van de grondvesten van onze democratische samenleving.MIKADO wil mee de motor vormen van de weg die de partij hier aflegt, een weg die nog lang is en niet zonder hindernissen. Onze motor is voor een stuk een ‘buitenboordmotor’ omdat we MIKADO willen openstellen voor alle progressieve levende krachten in onze samenleving die ons in onze opdracht kunnen inspireren en willen bijstaan. De DO in ‘MIKADO’ is belangrijk omdat duurzame ontwikkeling het sociaaleconomisch referentiekader is voor ons milieubeleid, omdat wij geen milieubeleid voorstaan dat strijdig is met onze sociale doelstellingen en met de maat-schappelijke vooruitgang. Ons milieubeleid gaat juist uit van de intergenerationele en internationale solidariteit die ook het uitgangspunt vormt van een duurzame ontwikkeling.MIKADO verwijst ook naar het bekende ‘stokjesspelletje’ als metafoor voor de biodi-versiteit die nu te lijden heeft onder een uitsterfratio die 1000 maal hoger ligt dan het natuurlijk verlies. Op een gegeven moment doet het uitsterven van weer een plant- of diersoort een heel ecosysteem instorten, samen met alle ‘diensten’ die het ecosysteem levert (klimaatregeling, mineralenkringloop, zoetwaterreserves, vis- en bosbestand, bescherming tegen overstromingen,…). Met deze metafoor willen wij opkomen tegen het milieurelativisme dat meent dat het helemaal zo’n vaart niet loopt met de degradatie van ons milieu. Of dat de mens niet te veel moet investeren in het voorkomen van problemen omdat hij altijd wel een technische oplossing zal vinden voor de gevolgen daarvan. MIKADO ziet het ‘stokjespelletje’ ook als symbool voor de onlosmakelijke band tussen de drie elementen van de driepoot “economie, ecologie, sociale rechtvaardigheid”. Wanneer men één van deze elementen veronachtzaamt, brengt men de anderen in gevaar. Ecologische schade ontwricht het economische productiesysteem en geeft aanleiding tot sociale onrechtvaardigheden. Het is anderzijds ook onmogelijk vooruitgang te boeken aan de ecologische zijde zonder een aangepast economisch en sociaal beleid. De MIKADO-stokjes doen ten slotte denken aan het prachtig ‘Cityscape’ kunstwerk van Arne Quinze (Guldenvlieslaan, Brussel). Met een chaos van stokken overkapte Quinze een braakliggend terrein met een soort bladerdak dat verbondenheid en een nestgevoel uitstraalde. Het MIKADO-beleid dat wij voorstaan, associëren we met dit gevoel.MIKADO is een discussieplatform binnen sp.a rond MIlieu in het KAder van Duurzame Ontwikkeling. Met Mikado richten we een aparte milieuwerking op in de schoot van de sociaaldemocratie in Vlaanderen.MIKADO neemt daarbij als uitgangspunt aan dat met een sociaaldemocratische benadering van de ecologische vraagstukken een toekomstvisie kan worden uitgewerkt die een nieuwe hoop biedt. De sociaaldemocratie gaat immers uit van een samenlevingsmodel dat steunt op een gelijkwaardige benadering van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, economie, ecologie en sociale rechtvaardigheid, de “triple bottom line”. In deze visie is sociale rechtvaardigheid het doel, een efficiënte economie het middel en respect voor de grenzen van de milieugebruiksruimte de randvoorwaarde. De vierde dimensie is de institutionele organisatie die nodig is om tussen deze drie luiken synergie te creëren. Deze zorgt voor samenhang en moet als het echte “goed bestuur” worden bestempeld. De klassieke rechtse, neo-liberale interpretatie gaat echter hoofdzakelijk uit van de suprematie van de economische pijler. Milieubeleid is in die opvatting, net zoals sociaal beleid, een luxe die enkel betaalbaar is in gunstige economische tijden. MIKADO gelooft dat met een ideologische onderbouwing op basis van sociaaldemocratische uitgangspunten het mogelijk is om een aangepast antwoord te bieden op de huidige milieuproblematiek en daarom ook voor eenieder een kwalitatief leven te garanderen, niet enkel voor de huidige maar ook voor de toekomstige generaties.Met MIKADO willen we met alle progressieven, zowel binnen als buiten de sp.a , van gedachten wisselen over de vraag waarom ook de sociaaldemocratie in Vlaanderen milieuzorg en duurzame ontwikkeling tot één van haar belangrijkste prioriteiten moet maken, waarom dit ook essentieel is om de strijd tegen kansarmoede en maatschappelijke uitsluiting te kunnen winnen en om voor eenieder het recht op een kwaliteitsvol leven te garanderen. We willen verduidelijken waarom juist moderne sociaaldemocraten goed (en best) geplaatst zijn om de milieu-uitdagingen aan te gaan. MIKADO wil duidelijk maken dat zorg om het milieu en de weg naar een duurzame ontwikkeling bij uitstek sociale thema’s zijn en dat klassieke sociale doelstellingen niet realiseerbaar zijn zonder slagvaardig milieubeleid. Milieubescherming is dan ook geen vrijblijvende zaak. Het gaat om de realisatie van de grondvesten van onze democratische samenleving.MIKADO wil mee de motor vormen van de weg die de partij hier aflegt, een weg die nog lang is en niet zonder hindernissen. Onze motor is voor een stuk een ‘buitenboordmotor’ omdat we MIKADO willen openstellen voor alle progressieve levende krachten in onze samenleving die ons in onze opdracht kunnen inspireren en willen bijstaan. De DO in ‘MIKADO’ is belangrijk omdat duurzame ontwikkeling het sociaaleconomisch referentiekader is voor ons milieubeleid, omdat wij geen milieubeleid voorstaan dat strijdig is met onze sociale doelstellingen en met de maat-schappelijke vooruitgang. Ons milieubeleid gaat juist uit van de intergenerationele en internationale solidariteit die ook het uitgangspunt vormt van een duurzame ontwikkeling.MIKADO verwijst ook naar het bekende ‘stokjesspelletje’ als metafoor voor de biodi-versiteit die nu te lijden heeft onder een uitsterfratio die 1000 maal hoger ligt dan het natuurlijk verlies. Op een gegeven moment doet het uitsterven van weer een plant- of diersoort een heel ecosysteem instorten, samen met alle ‘diensten’ die het ecosysteem levert (klimaatregeling, mineralenkringloop, zoetwaterreserves, vis- en bosbestand, bescherming tegen overstromingen,…). Met deze metafoor willen wij opkomen tegen het milieurelativisme dat meent dat het helemaal zo’n vaart niet loopt met de degradatie van ons milieu. Of dat de mens niet te veel moet investeren in het voorkomen van problemen omdat hij altijd wel een technische oplossing zal vinden voor de gevolgen daarvan. MIKADO ziet het ‘stokjespelletje’ ook als symbool voor de onlosmakelijke band tussen de drie elementen van de driepoot “economie, ecologie, sociale rechtvaardigheid”. Wanneer men één van deze elementen veronachtzaamt, brengt men de anderen in gevaar. Ecologische schade ontwricht het economische productiesysteem en geeft aanleiding tot sociale onrechtvaardigheden. Het is anderzijds ook onmogelijk vooruitgang te boeken aan de ecologische zijde zonder een aangepast economisch en sociaal beleid. De MIKADO-stokjes doen ten slotte denken aan het prachtig ‘Cityscape’ kunstwerk van Arne Quinze (Guldenvlieslaan, Brussel). Met een chaos van stokken overkapte Quinze een braakliggend terrein met een soort bladerdak dat verbondenheid en een nestgevoel uitstraalde. Het MIKADO-beleid dat wij voorstaan, associëren we met dit gevoel.

19:51 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.