27-11-08

Regering organiseert dakloosheid

Regering organiseert dakloosheidHans Bonte weigert asielzoekers vlak voor de winter uit hun huis te zetten. Hij roept alle OCMW-voorzitters opdezelfde menselijkheid aan de dag leggen. "Het is schrijnend dat de meest kwetsbaren in onze samenlevingde dupe moeten zijn van het gekibbel en non-beleid van de regering Leterme."Minister Arena wil asielzoekers die al vier of vijf jaar in hun asielprocedure binnen de twee maanden uit hunwoning zetten. En dat aan het begin van de winter. Daarmee wil de minister plaats maken voor denieuwkomers. sp.a roept alle OCMW-voorzitters op geen gevolg te geven aan de onmenselijke vraag vanminister Arena."Ik wens niet mee te werken aan de organisatie van dakloosheid van asielzoekers", zegt Hans Bonte. Hij iskwaad dat de minister voor Maatschappelijke Integratie de onkunde van deze regering afwimpelt op de meestkwetsbaren. Hans Bonte weigert asielzoekers uit hun woning en hij roept hij alle OCMW-voorzitters op zijnvoorbeeld te volgen.Hans Bonte: "Op deze manier worden asielzoekers na jarenlange onduidelijkheid omtrent hun toekomst opstraat gezet. Het gaat dikwijls om mensen en gezinnen die reeds zeer goed zijn ingeburgerd, van wie dekinderen hier geboren zijn en voor wie de onduidelijkheid of ze hier kunnen blijven ondraaglijk wordt. Deminister wenst nu deze groep mensen, vlak voor de winter, op straat te zetten. Goed wetende dat dezegezinnen geen schijn van kans maken om op de privémarkt een woning te vinden."De realiteit is dat geen enkele huiseigenaar bereid is een woning te verhuren aan iemand die niet weet of hij ofzij morgen nog in het land zal zijn. sp.a is geschandaliseerd door de schaamteloosheid van minister Arena. "Deregering Leterme vecht haar onenigheid uit op kop van de allerzwaksten in onze samenleving", besluit HansBonte. Hij roept de regering op na 18 maanden ruziemaken eindelijk werk te maken van de beloofdeomzendbrief zodat asielzoekers niet langer in grote onzekerheid verkeren.

19:39 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.