30-10-08

In het Nieuwsblad vandaag

SP.A en FOS ontevreden over plannen nieuw VerbiestcentrumPITTEM - SP.A en FOS voeren actie rond het beleid van de lokale overheid. De plannen rond het te stichten Verbiestcentrum is hen een doorn in het oog.'We vernamen de plannen rond het Verbiestcentrum uit een toelichting op de vorige gemeenteraad en blijkbaar is een 'wetenschappelijk comité' bezig om dit kleinschalig project van een slordige 200.000euro te begeleiden', aldus Hendrik Vanwalleghem, voorzitter van SP.A.'Maar op een aantal vragen, zoals uit wie bestaat dat comité en wat zijn hun referenties op wetenschappelijk vlak, krijgen we geen antwoord.'In het verleden bekritiseerden SP.A en FOS al het Noordzuidbeleid van de gemeente. Naar aanleiding van een activiteit van de jeugdraad rond 11.11.11, samen met het lokale 11.11.11-comité werden in het weekend flyers van de partijen uitgedeeld in jeugdhuis De Betonneuse. 'Bedoeling is om de aandacht te vestigen op de onevenwichtigheden in de uitgaven van de meerderheid', zegt Koen Berton van SP.A.'Voor ontwikkelingshulp is op de begroting amper 1.500euro ingeschreven, maar voor een vergane pater als Verbiest hebben ze dan weer heel veel geld veil.' (dbm)_______________Nog meer _op de gaucho blog ____________________ 126 keer meerFlyer uitgedeeld tijdens Pittemse 11.11.11 avondVanavond hielden het Pittemse 11.11.11 comité en de Pittemse Jeugdraad "vrijdag schaftdag" in Jeugdhuis De Betonneuze. De bovenstaande flyer werd aan de aanwezigen uitgedeeld. Er was een leuke noord-zuid quizz en Meester Jeannot vertelde over Mali.Niettegenstaande dit op weergaloze en begeesterende manier gebeurde, kon Meester Jeannot niet verhullen dat het - volledig door de plaatselijke CD&V en haar franchisehouders bestierde - Pittemse 11.11.11 comité en de Pittemse Jeugdraad hoegenaamd geen blijf weten met het huidige 11.11.11 thema: "waardig werk". Het totale ontbreken van enig charitatief aspect in dit thema speelt hierin ontegensprekelijk mee. Daarenboven kan de christen-democratie niet om met de idee dat het hedendaagse individu het lot in eigen handen wenst, kan en ook zal nemen. Bijvoorbeeld door zich te beroepen op het recht op menswaardige arbeid, werkomstandigheden en syndicale vertegenwoordiging. Indien Pittemse 11.11.11 comité zich eindelijk eens zou verwaardigen om contact op te nemen met het socialistische FOS en Linx+ Pittem, kon de Pittemse jeugd ingeleid worden in de geschiedenis van het internationalisme, de sociale strijd en de actuele en toekomstige noodwendigheid ervan. Deze morgen werden bijvoorbeeld bij een stakingspiket aan Bealieu te Wielsbeke vakbondsleden en secretarissen administratief aangehouden. De Pittemse "Vrijdag Schaftdag" was dus andermaal een open doel waar het Pittemse 11.11.11 comité voor stuntelde en vervolgens mooi naast sjotte.Het Pittemse 11.11.11 comité en de Pittemse jeugdraad vonden het ook dit jaar weer niet opportuun om het socialistische FOS Pittem te inviteren en zagen er terzelfdertijd weeral geen graten in om CD&V schepenen en raadsleden prominent post te laten vatten op de tabourettes van het jeugdhuis. Wie ingeleid is in de “waardig werk” problematiek, herinnert zich de ontvoogdingstrijd als reactie op het paternalisme "der bazen" en doorziet dit amechtig PR gemanoeuvreer van de Pittemse CD&V onmiddellijk.Laat het voor eens en altijd duidelijk zijn dat politici enkel op uitnodiging in een jeugdhuis horen langs te komen. Het getuigt daarenboven van de meer eigentijdse vormen van beschaving om desgevallend alle politieke strekkingen te inviteren. De Pittemse gemeenteraadsleden buiten gewiekst uit dat deze ‘sanitaire’ basiskennis ontbreekt bij de Pittemse Jeugdraad en het bestuur van De Betonneuze. Schepen van jeugd Gelaude dikt de gebreken van De Betonneuze bestuurstuur gaarne verder aan. Hij pakte er in de laatste gemeenteraad fier als een gieter mee uit om krachtdadig gesnoeid te hebben in de subsidies van De Betonneuze. De Pittemse jeugd is volgens deze ijverige schepen van jeugd danig op haar retour (zie blog 29/09). Ik ben tot mijn verbijstering quasi geneigd om het voor één keer eens te zijn met deze voltijds aspirant burgemeester.Voor museum Pater Verbiest staat 290.000 euro in de Pittemse begroting ingeschreven. 47.000 euro wordt door de Pittemse belastingbetaler betaald, de rest komt uit overheidssubsidies (die voor alle duidelijkheid ook gefinancieerd worden met belastingen). De constructie van het "kleinschalig bezoekersinitiatief" wordt op 236.000 euro geschat door West Toerisme. Zie ook de blogs van 29/09, 25/06 en 28/05. In de begroting 2008 staat daarentegen amper 1.500 euro ingeschreven voor ontwikkelingshulp, dit is 126 keer minder. Het Pittemse CD&V bestuur heft daarbovenop de hoogste opcentiemen en aanvullende persoonsbelastingen in de wijde omtrek (zie de blog van 14/12/07). Met dergelijke liederlijke willekeur in het uitgaven beleid hoeft men zich amper nog af te vragen waarom de belastingsdruk er zo groot is te Pittem.Werd U overigens ooit geraadpleegd door de Pittemse CD&V bij één van deze beslissingen ? surf naar www.bloggen.be/gaucho voor meer van dat

18:15 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.