18-09-08

postbodes willen uw stem

HET IS NOG NIET TE LAAT MAAR …In januari 2011 zal de geliberaliseerde postmarkt een realiteit zijn !Wat zullen de nadelige gevolgen voor de bevolking zijn ?• tariefverhoging voor de particuliere personen (tot 200%);• vermindering van de uitreikingsfrequentie (thans nog 5 dagen per week);• geen dienstverlening meer in de weinig rendabele zones;• achteruitgang van de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking.Om voor iedereen eenzelfde kwaliteit van dienstverlening en eenzelfde frequentie te garanderen, moet de vrijgemaakte postmarkt rekening houden met de sociale noden van de bevolking. Om die redenen …dringt een politieke beslissing zich op !De Regering zou onder meer moeten bepalen : de uitreikingsfrequentie die zal worden opgelegd aan de bedrijven die zich in België willen vestigen, om een postdienst “met twee snelheden” te vermijden. het grondgebied waarop ze zouden moeten werken, om te vermijden dat landelijke zones in de steek gelaten worden. het type personeel dat geschikt is om die dienstverlening tot stand te brengen, om “sociale dumping” te vermijden.Tot nu toe …. weinig schot in de zaak !!!Als postpersoneel kunnen we niet te lang wachten. Ons bedrijf moet zich kunnen voorbereiden op de concurrentie.Wij, personeelsleden van De Post, gesterkt door onze ervaring, door onze aanwezigheid bij u sinds decennia en door de “emotionele” band die ons verenigt met onze gebruikers, zijn niet bang van deze concurrentie.De kwaliteit van de dienstverlening zal het verschil uitmaken voor zover alle spelers in de postale sector onderworpen worden aan dezelfde regels. Alle gebruikers zullen ervan genieten.Welnu, opdat ons werk voortgezet wordt, dat onze meer dan commerciële relatie blijft bestaan, dat onze sociale rol bijdraagt tot het behoud van een samenleving waar u allen uw plaats hebt :richten wij een dringende oproep aan de politiciWij moeten hun ogen openen voor de noodzaak om een postale dienstverlening in stand te houden waarvan de kwaliteit even hoog is als deze die u vandaag kent !Verantwoordelijke uitgevers :J. De Doncker (ACOD), L. Vanoverbeke (ACV-Transcom), M. De Mulder (VSOA-SLFP)A. Blaise (CSC-Transcom), M. Meyer (CGSP)

11:31 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Mijn sympathie hebben ze alvast.

Gepost door: Peetermans Andy | 19-09-08

De commentaren zijn gesloten.