06-05-08

Voor diegenen die gaucho niet hadden begrepen

.Orwell voor gevorderdenPITTEM - Volgens gouverneur Paul Breyne (CD&V) was het feest dat op 19 januari in de sporthal georganiseerd werd naar aanleiding van het tienjarig ambtsjubileum van burgemeester Ivan Delaere wettelijk in orde. Dat het feest enkel op uitnodiging toegankelijk was en de uitnodigingen de handtekeningen droegen van schepen G. Gardeyn-Debever en van gemeentesecretaris Geert Mahieu, kon niet door de beugel bij de lokale SP.A. Vooral over de financiering vroeg SP.A meer uitleg. Toen er geen antwoord kwam vanwege de gemeentelijke overheid ging men ten rade bij de gouverneur. SP.A diende een klacht in voor budgettaire onregelmatigheden.De gemeentelijke overheid argumenteerde dat het jubileumfeest een alternatief was voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de gestelde lichamen. Vandaar ook de uitnodigingen in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen. De gouverneur volgt de gemeente daarin en zegt dat het tot de autonomie van de gemeente behoort om dergelijke vieringen te organiseren.Wat de klacht over de financiering betreft blijkt alleen een bestelbon van een bloemenzaak (VPB) ten bedrage van 414 euro verkeerd te zijn geboekt. De kosten van catering en het orkest waren al gepland in 2007.[Bron - Het Nieuwsblad 05/05/08]RECHT VAN ANTWOORD (verstuurd naar woordenwedewoord@corelio.be) Geachte, In respons op het artikel “Jubileumfeest burgemeester wettelijk in orde” dat U on-line publiceerde op 5 mei, had sp.a Pittem graag het verdict meegegeven dat gouverneur Breyne velde naar aanleiding van een klacht betreffende de budgetaire onregelmatigheid.U kan ter referentie het integrale antwoord van de gouverneur downloaden via www.bloggen.be/gaucho of https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=3da61bbd-1625-11dd-a238-1bfa69b63d4cDe gouverneur bevestigt in dit schrijven de grond van de sp.a klacht: “Volgens artikel 14§3 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit kunnen voorlopige kredieten alleen worden aangewend voor verplichte uitgaven en niet voor facultatieve uitgaven”De gouverneur vond een dergelijke facultatieve en bijgevolg onregelmatige uitgave terug in de boeken van de gemeente Pittem: “Bij onderzoek door mijn diensten van de bestelbon van “BvP” is wel aan het licht gekomen dat de uitgave mbt. de bloemstukken (414 euro) in 2008 werd vastgelegd op een voorlopig krediet onder artikel 105/123-16”De gouverneur aanvaart de verantwoording van het Pittemse gemeentebestuur voor die 414 euro niet : “Het argument van de gemeente dat de betaling van de uitgave pas is gebeurd na de goedkeuring van het budget door de gemeente doet daaraan (noot van sp.a: artikel 14§3) geen afbreuk.”De gouverneur beslist echter om “geen toezichtsmaatregelen te nemen” onderandere “omdat dit om een relatief beperkte uitgave gaat”. De gouverneur tikt de gemeente Pittem waarschuwend op de vingers: “Ik zal het bestuur er nadrukkelijk op wijzen dat facultatieve uitgaven enkel kunnen vastgelegd worden op grond van een in het budget goedgekeurd krediet en dat afwijkingen op de regel in de toekomst niet meer aanvaard zullen worden met alle gevolgen vandien door de persoonlijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers“.sp.a Pittem meent derhalve dat niet allen de titel bij desbetreffende artikel misleidend is, maar dat ook de uitspraak van gouverneur Breyne inhoudelijk verkeerd weergegeven wordt. De financiering van het jubileumfeest van de Pittemse burgmeester is volgens gouverneur Breyne en zijn diensten immers wettelijk niet orde met voorgemelde artikel 14.3. De gouverneur ziet zich zelfs genoodzaakt om een waarschuwing over te maken aan het Pittemse gemeentebestuur.Pro memorie: Fraude is een vorm van bedrog: de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid (Wikipedia) .Dit weekeinde stuurt sp.a Pittem een persnota uit betreffende de afwikkeling van de klacht die ingediend werd tegen door sp.a Pittem tegen het Pittemse gemeentebestuur over budgettaire onregelmatigheden.Hierna volgt de politieke duiding die sp.a Pittem bij het afsluiten van dit incident meegeeft aan de plaatselijke pers.Het verdict van de gouverneur stelt sp.a Pittem ten gronde in het gelijk. Noch voor de Pittemnaren, noch voor sp.a Pittem kan dit aanleiding geven tot vreugde. Om twee redenena) De competentie van de Pittemse CD&V gemeentebestuur inzaken bugettaire en financiële aangelegenheden is discutabel. Voorbeelden à charge zijn: (1) Pittem heeft de hoogste belastingen in de wijde omtrek, (2) willekeurige en treiterige belastingen zoals de taks op het onbreken van parkeerplaatsen, (3) het inschrijven van onbestaande inkomsten zoals het niet langer bestaande “zegelrecht”, (4) het verlaat indienen van de begroting en (5) het lichtzinnig gebruik van de nood-financieringsmaatregelen, zoals de “voorlopige twaalfden”.b) Feit is ook dat de gang van zaken in deze kwestie eens te meer aantoont dat te Pittem democratische geplogenheden afgedwongen moeten worden door te zwaaien met administratieve reglementen. Maar vooral dat de kalender van het absolute CD&V meerderheidbeleid alert in het oog gehouden moet worden. Het Pittemse CD&V beleid durft al eens iets links laten liggen; het Pittemse CD&V communiceert besluikt; de Pittemse CD&V redeneert steevast vanuit een uitgesproken machtsperspectief en versmacht daarmee elke dissidente mening (of die nu van Open VLD, sp.a of elders komt). In beide gevallen is dit een slechte zaak voor Pittem en de Pittemnaren.

12:39 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.