03-04-08

amnestie international roept op

SPOEDACTIE Amnesty InternationalAI Index: AMR 23/010/2008 19 maart 2008UA 77/08 Vrees voor veiligheid / doodsbedreigingenCOLOMBIA Leden van organisaties die betrokken zijn bij demonstraties georganiseerd door de Nationale Beweging voor Slachtoffers van Staatsmisdrijven (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE)______________________________________________________________________________________ Op 6 maart werd op wereldniveau en vooral in Colombia gedemonstreerd door een coalitie van mensenrechtenorganisaties, vakbonden, inheemse groeperingen en andere verenigingen. De betogingen waren een protest tegen mensenrechtenschendingen door de Colombiaanse veiligheidstroepen en paramilitaire groepen die gesteund warden door het leger. Tot op heden zijn al verschillende personen die verdacht werden van deelname aan de demonstraties bedreigd of zelfs vermoord. Verscheidene organisaties, waaronder enkele groeperingen die op 6 maart hadden deelgenomen aan de grootschalige betoging, kregen op 11 maart een doodsbedreiging via e-mail, waarschijnlijk van het paramilitaire Metropolitane Front van de Zwarte Adelaars in Bogota (Aguilas Negras - Bloque Metropolitano de Bogotá). In de bedreiging warden ze bestempeld als “guerrillas” en “militaire doelwitten”. In de e-mail stond te lezen: “Jullie hebben de betoging op 6 maart laatstleden gebruikt om ons nog verder naar beneden te halen en de mensen tegen ons op te zetten. We zullen jullie een voor een afmaken. We menen het, we zullen geen half werk doen” (Ustedes utilizaron dicha marcha del 06 de marzo del presente presente (sic.) año para undirnos (sic.) mas y poner la gente en contra nuestra, comenzaremos a matarlos uno por uno. Vamos a ser implacables no dejaremos cabo suelto). De brief gaat verder: “Let maar op, klootzakken, jullie dagen zijn geteld.” (Ojo hijos de perra que sus dias estan contados). Er waren ook foto’s toegevoegd van een van de betogingen en er stond bij: “We zullen beginnen bij linkse leiders zoals …” (Comenzaremos a desaparecer líderes y dirigentes de izquierda como…..). Gevolgd door een lijst met 28 namen – 18 van mannen en vrouwen die behoren tot mensenrechtenorganisaties, inheemse en andere groeperingen die hebben deelgenomen aan de betogingen. Deze achttien mensen werden bedreigd met ontvoeringen. Ook verscheidene andere mensenrechtenorganisaties, vakbonden en andere groeperingen werden bedreigd.Een aantal vakbonds- en mensenrechtenactivisten, waarvan sommigen nauw betrokken waren bij de organisatie van demonstraties of wier organisatie eraan deelnam, werden vermoord of bedreigd net voor of vlak na 6 maart. Op 4 maart werd Carmen Cecilia Carvajal, lid van de vakbond ASINORT, vermoord in Ocaña, departement Norte del Santander. Op 8 maart werd Leonidas Gómez van de UNEB vakbond voor bankbedienden vermoord teruggevonden in zijn appartement in Bogota. Op 7 maart werd Gildardo Antonio Gómez van de onderwijsvakbond ADIDA vermoord in Medellín. Op 12 maart werd het lichaam van Carlos Burbano, leider van de vakbond voor gezondheidswerkers ANTHOC en organisator van de mars in Zuid Colombia, aangetroffen in San Vicente del Caguán, departement Caguetá. Adriana González, lid van de mensenrechtenorganisatie CPDH en organisator van de mars in Pereira, overleefde een aanslag op haar leven toen op 29 februari vuur geopend werd op haar woning. Iván Cepeda, leider van de coalitiegroep MOVICE (zie titel) en een van de belangrijkste organisators van de demonstratie, ontving eveneens doodsbedreigingen via e-mail voor en na maart. ACHTERGRONDINFORMATIEOp 6 maart vonden de betogingen die georganiseerd waren door MOVICE plaats in meer dan 24 steden en gemeenten in Colombia en in 70 steden in 60 andere landen. Op 4 februari 2008 waren er reeds demonstraties in Colombia en wereldwijd om te protesteren tegen mensenrechtenschendingen door de guerrillagroep Revolutionaire Bewapende Troepen van Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC). Op 11 februari suggereerde de presidentiële raadgever, José Obdulio Gaviria, dat de betogingen op 6 maart waren georganiseerd door FARC. Op 14 maart verklaarde de vice-minister van Binnenlandse Aangelegenheden dat de regering de doodsbedreigingen aan het adres van verscheidene organisaties op 11 maart veroordeelde. Mensenrechtenorganisaties, vakbonden en andere sociale groeperingen zijn in het verleden vaak bestempeld als guerrillacollaborateurs of –aanhangers, zowel door overheidsambtenaren als door de veiligheidsdiensten en paramilitairen. Dergelijke aantijgingen werden vaak gevolgd door bedreigingen of zelfs aanvallen.AANBEVOLEN ACTIE: Zend zo snel mogelijk uw oproepen in het Spaans of in het Nederlands (naar de ambassade), waarin u : - bezorgdheid uitdrukt voor de veiligheid van de leden van mensenrechtenorganisaties, vakbonden, inheemse en andere organisaties die hebben deelgenomen aan de demonstraties op 6 maart;- erop aandringt bij de autoriteiten dat alle middelen benut worden om de veiligheid te garanderen van de personen en organisaties die op 11 maart bedreigd werden;- aandringt op volledige en onpartijdige onderzoeken van de moorden van sociale activisten en de doodsbedreigingen van 11 maart en dat de resultaten openbaar worden gemaakt en dat de verantwoordelijken voor het gerecht gedaagd worden;- oproept tot actie om de paramilitaire groeperingen het hoofd te bieden en te ontmantelen en hun link met de veiligheidsdiensten te onderzoeken en te verbreken;- oproept tot een beleid en plannen om de veiligheid van de leden van mensenrechtenorganisaties e.d. te garanderen en deze plannen openbaar te maken. OPROEPEN NAAR: President van de republiekSeñor Presidente Álvaro Uribe VélezPresidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, ColombiaFax: +57 1 337 5890 / 342 0592Aanspreking: Excmo. Sr. Presidente UribeVice-President van de republiekDr. Francisco Santos CalderónVicepresidencia, Carrera 8A No 7-27, Bogotá, Colombia Fax: +57 1 565 7682 (vraag om de faxverbinding : me da tono de fax por favor)Aanspreking: Estimado Sr. Vicepresidente SantosProcureur-GeneraalDr. Mario Germán Iguarán AranaFiscal General de la Nación, Fiscalía General de la NaciónDiagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá, ColombiaFax: + 57 1 570 2000 (een stem in het Spaans zal u vragen het volgende nummer in te toetsen: 2017)Aanspreking: Estimado Sr. FiscalKOPIEËN NAAR:Minister van Buitenlandse ZakenSr. Fernando Araújo PerdomoMinisterio de Relaciones ExterioresCalle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá, ColombiaFax: +57 1 562 7822MensenrechtenorganisatieCorporación Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’Edificio Avianca: calle 16 No. 6-66 Piso 25 Bogotá, ColombiaAmbassade van ColombiaZ.E. de heer Carlos Holmes Trujillo GarciaF.D. Rooseveltlaan 96A1050 BrusselFax: 02 646 54 91E-mail : colombia@emcolbru.org ZEND UW OPROEPEN ZO SNEL MOGELIJK. Indien u na 30 april nog uw oproep wilt sturen, raden wij u aan eerst even contact op te nemen met het Secretariaat in Antwerpen (Tel. 03/271.16.16 – e-mail: spoedacties@aivl.be).. POSTTARIEVEN in €- België 0,54- Colombia 0,90 VOORBEELDBRIEF(Plaats), el ..de marzo/abril de 2008(Aanspreking) :Como miembro del sindicato …………………………………………………………….. expreso mi preocupación por la seguridad de los miembros de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos indígenas y otras organizaciones tras las manifestaciones del 6 de marzo.Según informes varios participantes y organizaciones recibieron amenazas de muerte por correo electrónico el 11 de marzo del grupo “Aguilas Negras – Bloque Metropolitano de Bogotá, tachándoles de ser guerrillas y declarándoles objetos militares.Insto a las autoridades a garantizar que se toman todas las medidas que las personas y organizaciones citadas en la amenaza emitida el 11 de marzo consideren adecuadas para garantizar su seguridad. Algunas personas como Carmen Cecilia Carvajal, Leonidas Gómez, Gildardo Antonio Gómez y Carlos Burbano ya están asesinadas. Pido que ordenen la revisión del caso de la seguridad de los participantes en los demostraciones. Quisiera insistir también en la investigación exhaustiva y imparcial de los asesinatos de Carmen Cecilia Carvajal, Leonidas Gómez, Gildardo Antonio Gómez y Carlos Burbano y todos los otros que fallecieron durante la lucha contra la violación de los derechos humanos. Las personas responsables tienen que comparecer en juicio. Solicito que se tomen medidas enérgicas para hacer frente a los grupos paramilitares y desmantelarlos, y para investigar y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.También pido a las autoridades que elaboren políticas y planes, junto con el colectivo de defensores de los derechos humanos, para garantizar su seguridad de acuerdo con los principios de la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y que hagan públicos dichos planes.Permítame llamar su atención sobre el hecho de que la opinión pública está muy preocupada por estas desapariciones y asesinatos y que su intervención será bien reconocida en el mundo entero.Atentamente,(Naam, adres, handtekening) VERTALING VOORBEELDBRIEF,(Plaats), el ..de maart/april de 2008(Aanspreking) :Als lid van de vakbond ………………………………….., druk ik hierbij mijn bezorgdheid uit over de veiligheid van de leden van mensenrechtenorganisaties, vakbonden, inheemse groepen en andere organisaties na de manifestatie van 6 maart.Naar verluidt ontvingen verschillende deelnemers en organisaties doodsbedreigingen via email op 11 maart afkomstig van “Aguilas Negras – Bloque Metropolitano de Bogotá” (Zwarte Adelaars), waarbij zij beschuldigd werden bij de guerrilla te horen en waarbij zij tot militair doelwit werden verklaard.Ik dring er bij de autoriteiten op aan dat alle maatregelen worden genomen die de personen en organisaties genoemd in de bedreiging van 11 maart gepast achten om hun veiligheid te garanderen. Verschillende personen zoals Carmen Cecilia Carvajal, Leonidas Gomez, Gildardo Antonio Gomez en Carlos Burbano zijn al vermoord.Ik vraag dat de zaak van de deelnemers aan de manifestatie wordt herbekeken. Ook wil ik aandringen op een uitgebreid en onpartijdig onderzoek van de moorden op Carmen Cecilia Carvajal, Leonidas Gomez, Gildardo Antonio Gomez en Carlos Burbano en alle anderen die overleden gedurende de strijd tegen mensenrechtenschendingen.De verantwoordelijken moeten voor het gerecht worden gebracht.Ik vraag dat de gepaste maatregelen worden genomen om het hoofd te bieden aan paramilitaire groeperingen en om deze te ontmantelen en om hun banden met de veiligheidstroepen te onderzoeken en te doorbreken, conform met de herhaalde aanbevelingen van de Verenigde Naties.Ik vraag ook dat de autoriteiten plannen en beleidsopties uitwerken, samen met mensenrechtenactivisten, om hun veiligheid te garanderen overeenkomstig de normen van de 'Verklaring omtrent het Recht en de Verantwoordelijkheid van Individuen, Groepen en Organen van de Maatschappij tot Bevordering en Bescherming van de Universele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden’ en dat deze plannen publiek worden gemaakt.Sta mij toe erop te wijzen dat de publieke opinie zeer bezorgd is over verdwijningen en moorden en dat uw tussenkomst wereldwijd zal worden erkend.Hoogachtend,

18:17 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.