31-08-09

ivio voorzitter voert op openbaarheid

Ach voorzittervan IVIO ,Herman Jonkheere (CD&V schepen te Izegem en ook voorzitter van het IVIO) je schiet een kraai naar beneden wat een geluk. Maar valt dat ding nu net in uw schouw, één en al viezigheid daar beneden. Ja voorzitter van IVIO, een gelijkaardig verhaal lees ik op www.bloggen.be/gaucho. Gaucho,Koen, in dat geval vraagt uw en vele andere diensten om uitleg, velen van hen antwoorden perfect en zonder veel omhaal. Eentje van die diensten doet dat niet, IVIO, en beroept zich op een procedure en schiet daarmee op een eenvoudige burger. Zo van:zoek het zelf maar uit in mijn boeken, maar maak eerst een afspraakje als dat durft. Valt die burger daar straks door de schouw bij IVIO oei en dan...Allé voorzitter het doet me ook nog denken aan een verhaal dat wijlen Marcel Linclau( socialist en gemeenteraadslid,provincieraadslid en dergelijke) me een aantal jaren terug toevertrouwde: Linclau was in hoofde van zijn mandaat informatie aan het vergaren doch stuitte keer op keer tegen procedures aan. Meerdere keren zei hij was dat omdat ze iets te verbergen hadden, weinig keren omdat de vraag zo moeilijk lag. Maar altijd kwam met de tijd de waarheid boven, zei hij. Macht kan soms moeilijk te hanteren zijn zij hij. t Is soms simpel : antwoord zonder schroom je slaapt geruster zei hij.Marcel Linclau is niet meer, neen hij is niet meer. Maar nog altijd zijn er zoals die Linclau, misschien voorzitter heb je zo iemand aan de lijn.

14:08 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-08-09

Op 26 aug 2009 is Ellie Greenwich, een van de meest succesvolle songschrijvers in de popindustrie, is overleden. Ze was 68 jaar

11:44 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-08-09

Curieus MEULEBEKE

Op zaterdag 08/08/2009 organiseerde Curieus Meulebeke een fietstocht. De start was voorzien aan de brug in de Ter Borchtlaan om 14h30 en er werd op een gezapig tempo langs landelijke Meulebeekse wegen gefietst. Richtting Ooigem: jeugdseniment haalde de overhand bij het zien van 't sas. Ik en mijn peter Santens reden immers veel jaren geleden -en met de fiets-daargeen om een mand duiven te lossen in een leervlucht. Daar in de omgeving woonde een familielid van hem - een vandenbroucke - daar kreeg ik een drankje. En zo ook nu weer: er werd tijdens deze tocht een pitsstop gehouden op een plaats, waar er door het bestuur een traktaat aangeboden werd. t was er fijn :moe maar voldaan reden we krekelwaards naar huis

19:47 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-07-09

mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten heeft een gloednieuwe brochure uitgebracht, getiteld "Mensenrechten: een kennismaking".Wat zijn mensenrechten precies? Waar kan je ze vinden, en vooral hoe en wanneer kan je hun bescherming inroepen?In deze publicatie hebben wij een aantal van de basisbegrippen en instrumenten die de wetgever biedt om mensenrechten te eerbiedigen, voor u samengevat en besproken.Er bestaan nogal wat misverstanden over mensenrechten, daarom dit onmisbaar gidsje voor wie kennis wil maken met de basisprincipes van mensenrechten!Bestellen kan via tel.: 09/223 07 38 of per e-mail: anja@mensenrechten.be.De brochure bedraagt 71 blz.De kostprijs is 5 € en de verzendingskosten bedragen 1,90€. Wij sturen u de publicatie op na ontvangst van het aankoopbedrag op rekeningnummer 001-1270132-90 met vermelding van de titel.

14:20 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-07-09

zotte maandag 2009 kinderstoet Pittem

http://www.flickr.com/photos/gaucho-curieus-pittem/3726224288/ en zoek op kinderstoet 2009

09:28 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-06-09

gemeenteraad pittem

----- Original Message ----- From: Gaucho-Linx+ Pittem To: Gaucho-Linx+ Pittem Sent: Sunday, June 28, 2009 6:44 PMSubject: gemeenteraad Pittem - 29 juni 2009 Ter info - morgen zal er geen verslag te vinden zijn op www.bloggen.be/gaucho van de gemeenteraad Pittem. Doe je voordeel met een aantal voorafbeschouwingen die ondertussen wel op desbetreffende blog staan. vriendelijke groetenHendrik van walleghem

19:29 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-09

In memoriam Karel Van Miert

23/06/2009 - Iedereen die Karel Van Miert heeft gekend, is het er over eens: met Karel Van Miert verdwijnt een grote meneer.showfoto van miert.aspGeboren en getogen in de Kempen in 1942 begon Karel Van Miert, na zijn studie diplomatieke wetenschappen aan de Gentse Universiteit, op jonge leeftijd aan een carrière binnen de socialistische partij. Een rijke carrière, zo zou de geschiedenis al snel leren.Tussen 1976 en 1988 speelde hij een vooraanstaande rol in de Socialistische Partij. Eerst was hij actief bij de jongsocialisten en op zijn 35 werd hij covoorzitter van de BSP, de toen nog nationale socialistische partij. In 1978 tekende hij een Vlaams profiel uit voor de partij en na het Egmontpact kwam het tot een breuk met de Franstaligen. De Vlaamse en Waalse vleugel van de BSP gingen elk hun eigen weg.Van Miert leidde de SP, die hij fors verjongde en een fris en een Vlaams imago gaf. Hij was een man die de partij een duidelijke visie en gezicht gaf en daarbij ging hij moeilijke discussies niet uit de weg. Onder zijn voorzitterschap ging de socialistische partij hevig tekeer tegen thema’s die de samenleving sterk beroerden zoals de invoering van de kruisraketten. Met ‘Voor Vrede en Werk’ gaf Van Miert een radicaal Sociaal-Economisch antwoord op het neoliberale offensief.Achter Karel Van Miert schaarde zich in het begin van de jaren tachtig een nieuwe generatie, de ‘Jonge Turken’, die meehielp met de vernieuwing van de partij. Hun optreden, in de omstandigheden van een zes jaar durende oppositiekuur (1981-1987), onthulde een andere politieke stijl. Het was de generatie met haar op de tanden. Een nieuwe poging tot inbraak in het katholieke electoraat, in de vorm van het Doorbraak-manifest (1979), diende volgens de ‘Jonge Turken’ te worden gedragen door een reële interne partijvernieuwing. Er werd gekozen voor programmatorisch radicalisme en levensbeschouwelijke openheid en diversiteit. Het lidmaatschap van de socialistische vakbond en mutualiteit was niet langer een voorwaarde voor de uitoefening van belangrijke mandaten. Op die manier hoopte de partij de poort open te zetten voor mensen uit de christelijke arbeidersbeweging. En mét succes. De nieuwe generatie met ondermeer Louis Tobback, Norbert De Baetselier, Louis Vanvelthoven, Freddy Willockx, Luc Van den Bossche en Marcel Colla zorgde voor een aantal klinkende verkiezingsoverwinningen. Bij de Europese Verkiezingen van 1984, waarbij Karel de lijst trok , behaalde de partij een score van 28,1 procent. In 1985 werd de winst verzilverd bij de parlementsverkiezingen waar de nieuwe ploeg voor de mooie score van 23,75 procent zorgde. De opmars ging verder met een resultaat van 24,6 procent in 1987, waarmee de partij opnieuw in de regering belandde.Maar Karel Van Miert was niet enkel Sociaal en Vlaams. Daarnaast was Europa de grote passie van de bevlogen politicus. Hij werd Europees parlementslid in 1979. Een mandaat dat hij opnam tot 1985. Tussendoor was hij Kamerlid van 1985 tot 1988. In 1988 ruilde hij het voorzitterschap van de SP in voor de functie van Europees Commissaris, een functie die hij bekleedde van 1989 tot 1999. Eerst was hij Europees Commissaris voor Verkeer en Milieu, later voor Concurrentie, een machtige functie die hem confronteerde met grote internationale concerns.De laatste jaren was Van Miert van het voorplan verdwenen en had hij geen actieve politieke functie meer. Maar hij was van mening dat de nieuwe generatie politici, onder leiding van voorzitter Caroline Gennez, alle kansen moest krijgen en de steun verdiende van de ‘senioren’ in de partij. In 2008 was hij nog een zeer gewaardeerd spreker op het Visie ’08-congres. “Hij was de grootste politieke meneer die ik heb gekend”, besluit Freddy Willockx.Karel van Miert bekleedde de laatste jaren nog verschillende bestuursmandaten in binnen- en buitenland. Hij woonde samen met Carla Galle.Op 26 mei 1992 benoemde de koning hem tot minister van Staat

17:27 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-06-09

Caroline geef alles wat je kan volgende week

Sterke sociale bescherming en duidelijke groene doelstellingen19/06/2009 - sp.a wil meewerken aan een versterking van de onderhandelingsnota Peeters. “Vooral op sociaal en ecologisch vlak zullen we voorstellen formuleren om de nota te versterken”, stelt Caroline Gennez.Het partijbureau heeft op vrijdag het licht op groen gezet om verder te onderhandelen voor de nieuwe Vlaamse regering. sp.a-voorzitter Caroline Gennez kreeg hiervoor eensgezind het nodige mandaat. De versterking van de sociale bescherming is de prioriteit voor de Vlaamse socialisten. Ook heeft de nota Peeters nood aan meer en duidelijke groene doelstellingen.Caroline Gennez verduidelijkt: “We willen de nodige maatregelen kunnen nemen waarop onze gezinnen in Vlaanderen nu rekenen. Dan gaat het over meer en betaalbare kinderopvang. Ook zij die zorg dragen voor onze ouderen, vragen de nodige maatregelen. En vanzelfsprekend mogen we de economische crisis niet uit het oog verliezen. Investeren in de talenten van iedereen, maar evenzeer de omschakeling naar een groene economie zijn dan cruciaal.”Eerder op de week zei Caroline Gennez dat er in de nota Peeters eten en drinken zat, maar dat een aantal onduidelijkheden eerst moesten uitgeklaard worden vooraleer er verder kon worden gepraat. Het partijbureau herhaalde deze vraag tot verdere uitklaring en vroeg een duidelijke bijsturing van de nota Peeters.Ook had sp.a duidelijk gemaakt dat ze liever in een regering met drie partijen stapt. “Er komt beter een stabiele regering en geen kaartersclub. Vier is plezant om te kaarten, maar niet evident om efficiënt te regeren.", verklaarde Caroline Gennez. Formateur Peeters gaat nu in op die vraag. Op maandag beginnen de Vlaamse regeringsonderhandelingen met CD&V en N-VA.

18:30 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

stop het geweld in Iran

Het geweld tegen demonstranten in Iran moet stoppen. Amnesty International vreest dat de Iraanse veiligheidstroepen met nog meer buitensporig geweld zullen ingrijpen als er de komende dagen nog demonstraties tegen de recente verkiezingsuitslag volgen. Linx+ en Curieus Pittem roepen langs deze weg hun leden op om de Amnesty International petitie te tekenen en aldus de Iraanse demonstranten te steunen. Kom in actie op door de onderstaande URL in de address lijn van je browser te plakken. www.aivl.be/actie/iran-geweld-tegen-demonstranten-moet-stoppen/10096

18:28 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

09-06-09

toe Caroline, toe Caroline zeg dat we nog bestaan

13:47 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-06-09

STEM SOCIALIST

campagne 2009 002 80 DE laatste folder zijn geleverd, aan u het woord

19:32 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-06-09

VEEL SP A IN DE ZOO

19:20 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-05-09

Jean Marie Dedecker is geen populist maar een doelbewuste bedrieger

Gisteren heeft Jean Marie Dedecker opnieuw uitgehaald. Volgens hem heeft het Economisch Huis van Oostende een snoepreis naar San Francisco georganiseerd. Volgens hem maakte ik deel uit van de delegatie. Hij citeert daarvoor een nota van een Vlaamse ambtenaar die hij - naar eigen zeggen- anoniem in de bus gekregen heeft. Waarover gaat het? In de tweede helft van 2007 werd ik door een Vlaamse ondernemer gecontacteerd met de boodschap dat een Amerikaans bedrijf, New Logic, overwoog om in Europa een vestiging te openen en dat Vlaanderen daarvoor een mogelijke locatie was. Hij vroeg of wij geïnteresseerd waren en of wij die mensen konden ontmoeten. De vertegenwoordigers van New Logic zijn daarna twee maal naar Oostende gekomen. We hebben ze aangeboden om zich op de terreinen van Proviron een chemisch bedrijf, te vestigen. New Logic maakt membranen, dit zijn zeer fijnmazige filters. Ze worden onder andere gebruikt in mestverwerkende installaties die elektriciteit produceren. Op hun vraag is een delegatie van het Economisch Huis van 9 tot 11 februari 2008 naar het bedrijf in de VS geweest. Het bedrijf heeft duidelijk gesteld dat als het in Europa investeert, het dat in Vlaanderen zal doen, maar de beslissing tot investeren is niet genomen. Is het normaal dat het Economisch Huis een bedrijf bezoekt? De vraag stellen is ze beantwoorden. Natuurlijk is dat normaal. Als je bedrijven naar Vlaanderen wil halen moet je ze ook soms bezoeken. Niet ingaan op zo'n uitnodiging zou onbegrijpelijk zijn. Is het een snoepreis geweest? Oordeel zelf. De delegatie is op zaterdag vertrokken (dat is goedkoper en neemt minder tijd van de mensen die tijdens de week moeten werken), heeft via Londen 18 uur gevlogen, is de maandagmorgen bij het bedrijf op vergadering geweest en is de maandag zelf nog vertrokken, om opnieuw 18 uur te vliegen. Wie dat een snoepreis noemt is een bedrieger. Het hotel lag in een industriegebied en kostte 50 euro per nacht, per persoon. Ben ikzelf mee geweest? Neen. Drie mensen van het Economisch Huis zijn gegaan en ook Raf Jacxens, voorzitter VOKA en bedrijfsleider van Proviron. In verschillende interviews zegt Jean Marie Dedecker dat hij alles verifieert voor hij iets uitbrengt. Dat klopt dus geenszins. De stukken waarover het gaat, hebben zes weken ter inzage van de gemeenteraad gelegen. Hij heeft ze niet ingezien. Als gemeenteraadslid kon hij, toen hij het verslag waaruit hij citeert kreeg, inzage van alles vragen, hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft dus bewust leugens de wereld ingestuurd. Hij is geen populist, hij is gewoon een doelbewuste bedrieger. Doelbewust: hij verspreidt onzin die goed klinkt omdat dat zijn doelstelling als politicus dient en hij is een bedrieger want hij verspreidt leugens die perfect verifieerbaar zijn. Het zijn de methodes die de sovjetcommunisten en de fascisten gebruikten. Is hij een communist? Zeker niet. Is hij een fascist? Ik hoop en denk het niet. Gebruikt hij dezelfde methodes? Zeer zeker: doelbewust leugens verspreiden omdat hij op basis van waarheidsgetrouwe argumenten nooit aan de macht kan komen. Johan

17:57 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-05-09

J'accuse

21-05-2009Mijnheer Delaere en de dames en heren gemeenteraadsleden van de Pittemse CD&V,Bij deze klaag ik u aan wegens onverschilligheid en nalatigheid.Sinds jaren bent u op de hoogte van het probleem van overnachtende vrachtwagens te Pittem. De bewoners van de Fonteinstraat hebben u al vaak persoonlijk op attent gemaakt van de overlast die geparkeerde vrachtwagens (trekkers, opleggers en tanktransporten) er veroorzaken. U vernam ook van hen dat er door de Fonteinstraat vrachtwagens denderen van een te groot tonnage. Omzeggens heeft u hen geantwoord dat u niets aan deze situatie kan verhelpen. sp.a Pittem heeft u bij wijze van het huis aan huis blad Spots in december 2007 ook al op deze mistoestanden gewezen. Uw enige reactie dusver was een tactisch advies aan de voorzitter van sp.a Pittem dat sp.a zich met deze actie weinig populair zou maken bij de camioneurs. Waarvan akte.Ikzelf heb u via de blog wwww.bloggen.be/gaucho ,bij herhaling en via fotomateriaal gewezen om de flagrante overtredingen die gebeuren in de Fonteinstraat : langer dan acht achtereenvolgende uren parkeren, trekkers met banden gestald buiten de parkeerstroken op de rijweg, ongemarkeerde tanktransporten, etc. Als hoofd van de Pittemse politie en als wegbeheerder te Pittem bent u perfect in staat om een einde te maken aan de wantoestanden. U deed tot op heden niets, de overtredingen blijven zich voordoen.Twee jaar terug werd bij de presentatie van het ruimtelijk structuurplan te Pittem via een flitsende PowerPoint presentatie gemeld door SUM Research dat er "een probleem is te Pittem met geparkeerde vrachtwagens". U verzuimde vervolgens om gedurende twee jaar niets aan deze situatie te veranderen.U en uw collega's van het Pittemse CD&V gemeentebestuur kozen en kiezen er willens nillens voor om ter plekke te trappelen. Dit is uw goed recht, het is immers de hoeksteen van de behoudensgezindheid zo kenmerkend voor de plattelands CD&V.Welnu mijnheer Delaere, ik verlies mij zelden in hypothetische beschouwingen, doch sinds acht mei laatst durf ik zonder weinig reserve te beweren dat het immobilisme dat u samen met de voltallige Pittemse CD&V gemeenteraadsbestuur sedert jaar en dag in deze materie tentoonspreidt, zondermeer doodt. Aangezien uen de Pittemse CD&V zich in het verleden weinig geroepen voelden om het wegreglement in de Fonteinstraat te doen opvolgen, zou het op zijn minst inconsequent zijn als u zich in deze achter een reglementaire excuus zou verschuilen. Toch, mijnheer Delaere?U mag mij ten allen tijde contacteren - u weet mij wonen, want uw facturen van honderden euro voor schare aan diensten die u en de Pittemse gemeenteraadsleden mij aanbieden, vinden mij elk jaar moeiteloos - om te vernemen hoe op kost efficiënte manier een oplossing geboden zou kunnen worden aan het probleem van geparkeerde vrachtwagens. Naar ik verneem schuilt er een entrepreneur in u mijnheer Delaere; en bent u op zoek naar innovatieve vormen van inkomsten voor Pittem. Welnu wat belet u om samen met mij een "business plan" op te stellen om een gemeentelijke parking in te richten voor vrachtwagens. Het is mijn rotsvaste overtuiging dat mits de gemeente Pittem een redelijk aanbod kan maken naar de plaatselijke transporteurs, zij voor een kwaliteitsvolle en voor elkendeen veilige parkeerplek bereid zullen zijn om te betalen (of op zijn minst weg zullen blijven uit Pittem).Slaap zacht.koen bertonHendrik Van Walleghem

13:18 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-05-09

De Deckers LDD

Rechtse partijen zoals Lijst Dedecker (LDD) noemen zichzelf moderne Robin Hoods die opkomen voor de gewone mensen. Maar wat verdedigen zij werkelijk? Wij zochten het voor u uit.In deze eerste aflevering: wat denken LDD & co over het brugpensioen, het stakingsrecht en de bescherming van werknemers?1. Vindt u dat een ontslagen oudere werknemer recht heeft op brugpensioen?Wij ook.Rechtse partijen zoals LDD vinden van niet. Zij willen het brugpensioen afschaffen. “Het stelsel van brugpensioen moet uitdoven,” schrijft LDD in zijn programma. “Ouderen moeten gestimuleerd worden om blijvend deel te nemen aan de actieve economie.” Ze zeggen dat dit beter zou zijn voor de economie en dat we met zijn allen langer moeten gaan werken. Maar eigenlijk willen ze gewoon het ontslag voor de werkgever goedkoper maken.Ook zonder brugpensioen zullen werkgevers oudere werknemers ontslaan, alleen op een voor hen veel voordeligere manier. Ze moeten dan immers geen toeslag meer betalen voor het brugpensioen.2. Vindt u dat de wet de werknemer moet beschermen?Wij ook.Maar rechtse partijen zoals LDD zijn daar tegen. “Een soepele arbeidsmarkt” is hun enige bekommernis. “Werkgevers en werknemers moeten in de ondernemingen kunnen afwijken van de wettelijke beperkingen, zoals die van de duurtijd van de proefperiodes en de ontslagbescherming,” schrijft LDD letterlijk. Zij vinden de wet te streng en willen de werkgever de kans geven ervan af te wijken. Het liefst op ondernemingsvlak en nog liever zonder inmenging van een vakbond. “De arbeidsmarkt moet versoepelen door het sociaal overleg te decentraliseren en te houden op het meest geschikte niveau, zelfs tot op het niveau van de individuele onderneming,” heet dat in het LDD-programma. Zonder steun van een vakbond staat een werknemer zwak tegenover zijn werkgever en dan moet hij wel akkoord gaan met slechtere arbeidsvoorwaarden, zoals een langere proeftijd of een kortere opzegtermijn. (Bron : Vlaams ABVV) link http://www.vlaamsabvv.be/online/artikel.asp?pid=12210&artikel=7802&rubriek=1

16:18 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-05-09

goed,zeer goed nieuws

La Chouffe La Chouffe nu ook in flesjes van 33 cl Het Chouffe-bier wordt voortaan ook verkocht in flesjes van 33cl. Ze worden per vier te koop aangeboden in de supermarkt. Tot nog toe was het alleen verkijgbaar in flessen van 75 cl en 1,5 liter.La Chouffe dankt zijn ontstaan aan de schoonbroers Pierre Gobron en Christian Bauweraerts. Zij besloten in augustus 1982 om met tweedehandsmateriaal hun eigen bier te brouwen. Wat oorspronkelijk bedoeld was als hobby, groeide al snel uit tot een voltijdse bezigheid. In 1988 werd voor het eerst ook geëxporteerd. Vandaag is La Chouffe verkrijgbaar in 25 landen, waaronder Australië, de VS en Canada.De flesjes van het Chouffe-bier zijn herkenbaar aan aan het grappige kaboutertje. Vandaag heeft de Brasserie d'Achouffe vijf speciaalbieren op de markt. La Chouffe, Mc Chouffe, N'Ice Chouffe, Houblon Chouffe en Chouffe Bok. De totale productie bedraagt 37.500 hl.Het topproduct van de brouwerij, het blonde Chouffe, was in 2008 goed voor ongeveer 78 % van het verkoopvolume. Het bruine bier Mc Chouffe vertegenwoordigde in 2008 13% van het verkoop

17:23 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-05-09

werken aan de solidaire samenleving

17:41 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-05-09

ledendag in de ZOO voor de SP a Leden

Schrijf je in voor de SP a ledendag07/05/2009 - Op maandag 1 juni verwelkomt sp.a iedereen voor haar ledendag. In de zoo van Antwerpen deze keer, waar de kinderen tussen de apen kunnen slingeren, terwijl de pinguïns papa en mama afleiden. En natuurlijk zijn opa's, oma's, neven en nichten ook van harte welkom.De toegang is gratis. We voorzien 's middags eten voor iedereen.De zoo ligt vlak naast het station Antwerpen-Centraal. Hoe daar geraken? De website van de zoo toont je de weg.De zoo is open van 10 tot 19 uur.Schrijf je in via onderstaand formulier. Nog vragen? Bel het sp.a-secretariaat op het nummer 02/552.02.00 of mail info@s-p-a.be. of naar hvw.pittem@skynet.be

16:49 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-05-09

1 mei 2009

Jobs, jobs, jobs30/04/2009 - “Meer zekerheid voor uw job, uw inkomen, uw spaargeld, uw pensioen en voor de toekomst voor uw kinderen en kleinkinderen. Dat is de inzet van de verkiezingen”, zegt Caroline Gennez op haar 1 mei-vooravondspeech in Gent.“Steeds meer jobs staan op het spel. Iedereen kent haast de voorbeelden. In die tijden van economische crisis zijn mensen op zoek naar houvast. Ze willen zekerheid”, zo begint Gennez haar analyse.Ze wijst de banken op haar verantwoordelijkheid. “De bankwereld beseft te weinig hoeveel schade ze onze samenleving gedaan heeft. De bankwereld wil maar niet snappen hoe kwaad wij zijn over de miljoenen euro aan bonussen die ze zichzelf hebben uitgekeerd.” Gennez vraagt de topbankiers om het geld terug te geven aan de werknemers wiens job ze in gevaar hebben gebracht, en aan de spaarders met wiens geld ze hebben gespeeld.Het antwoord van sp.a is haar Durfplan voor Vlaanderen. “We hebben een regering nodig die de handen uit de mouwen steekt. Een regering die durft investeren als anderen aarzelen. Geen halve maatregelen”, stelt de sp.a voorzitter. Zo wil sp.a ervoor zorgen dat alle daken in Vlaanderen geïsoleerd worden. Ervoor zorgen dat er nieuwe tramsporen komen. Zo zorgt de overheid ook voor werk. En loont de investering in scholen en goede beroepsopleidingen. Dat is de eerste pijler van het Durfplan: investeren in de economie.De tweede pijler is investeren in mensen. Via een overbruggingspremie wil sp.a werknemers van bedrijven die in moeilijkheden komen, een kans geven om een opleiding te volgen.Ten derde wil sp.a investeren in een eerlijke samenleving. Zodat alle jonge ouders kinderopvang vinden. En dat die kinderopvang betaalbaar is. Voor oudere mensen mag de prijs van het rusthuis nooit hoger zijn dan het inkomen. En de ouderen die thuisblijven, moeten op een betaalbare manier thuis verzorgd kunnen worden.Tot slot: betrouwbare banken. Beleggingsproducten moeten een etiket krijgen dat duidelijk de risico’s vermeldt. Gennez heeft op dat vlak weinig vertrouwen in de CD&V-Open Vld-coalitie in de federale regering. Premier Herman Van Rompuy heeft gezegd niets te willen doen tot na de verkiezingen.“Het Durfplan is onze oproep tot durf, en ons appel aan ieders verantwoordelijkheid om samen een socialere en sterkere economie te maken. Omdat we resultaten willen voor de mensen. Eerst uw job, dan de mijne”, zo besloot Caroline Gennez haar vooravondtoespraak.en de volledige speech klik hier

of ga naar http://issuu.com/sp.a/docs/1_mei_speech_caroline_gennez

09:42 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-04-09

http://durfplan.s-p-a.be/

http://durfplan.s-p-a.be/

20:54 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HET DURFPLAN

20:51 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-09

slecht nieuws

rouwbrief3

19:11 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-03-09

mooie foto van een duitse jongen

is dit nu xxx ? 20090327024835356_356 pope

15:53 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-02-09

red uw postbode

Volgende week staakt de post, voor drie dagen! Uw dagelijkse postbode wil men vervangen door postbezorgers met een hamburgerstatuut. Op maandag 2 maart komt uw facteur op straat in Brussel.olgareynaerts_indy.jpgDe vakbonden, in gemeenschappelijk vakbondsfront, spannen samen tegen het management van De Post. Contractuele werknemers bij De Post worden onder druk gezet om niet te staken, hoewel zij de eerste slachtoffers zullen zijn van de besparingen. Ondertussen is er een rondschrijven aan het personeel van De Post, dat zegt dat de vakbonden van De Post akkoord gaan met de afbouw van het netwerk. Uit het verslag van het Basis Overleg Comité kan iedereen zien dat dit een grove leugen is.Olga Reynaert, Gewestelijk Secretaris ACOD Post West-Vlaanderen, aan het woord. Ondanks haar verkoudheid is ze, zoals altijd, strijdvaardig. Ik heb zelfs geen kans om haar een eerste vraag te stellen!“De directie van de Post wil haar ding doen bij de volgende CAO-onderhandelingen. Ze stellen voor om 4000 postbodes te vervangen door postdragers en die zouden moeten werken voor een loontje van € 8,50 per uur. Bruto! Dat is minder dan iemand die werkt met dienstencheques! Het is de bedoeling om studenten, huisvrouwen, gepensioneerden,.. de job te laten doen van postbedeler. De directie toont echt geen respect meer voor de postbode! De directie wil ook knabbelen aan de huidige eindeloopbaan van ons personeel. Volgens hen is het te duur om uitstapmogelijkheden te voorzien. Het is te duur!”Wat stellen de vakbonden in gemeenschappelijk front voor?“Koopkrachtverhoging en een degelijke eindeloopbaanregeling.”Is er daar geld voor?“Zeker! De Denen kopen ze uit met € 350 miljoen en ze hebben 4 jaar geleden een investering in onze Post gedaan voor € 150 miljoen. Volgens mij is dat een goeie belegging.”Een 3-daagse staking met betoging in gemeenschappelijk front bij De Post? Dit is bij mijn weten al zeer lang geleden!“In 2007 was er een staking, in gemeenschappelijk front. Nu is er een staking met een betoging van enkel de Post.”Zit het zo diep bij de werknemers van De Post? Diep genoeg voor 3 dagen staking en een betoging?“Ja, we moeten het land volledig plat leggen met onze acties. Er is veel ongenoegen bij het personeel. Uw facteur voelt zich echt in zijn eer en waardigheid gekrenkt! Het personeel weet ondertussen ook dat de directie ons, de vakbonden, als leugenaars wil doen overkomen.”olgareynaerts_indy

20:48 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-02-09

TER VERSPREIDING

21:14 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-09

wandelen curieusneuzen

Wandelverslag Valentijnstocht 21 februari in Meulebeke, een organisatie van de curieusneuzen Aktivia 500 wandelclub.De startplaats is gelegen in de Koorddanser een basis school aan de Baljuw Vermeulenstraat te Meulebeke . Niets was aan het toeval overgelaten: de parcoursmeester verwelkomde de vroege vogels en luisterde aandachtig naar hun opmerkingen en schoot meteen uit zijn sloffen als hij de opmerking kreeg: dat de startplaats Niet gemakkelijk te vinden was en een extra marspijl wonderen kon doen. Even later was het euvel verholpen en vonden in de loop van de dag niet minder dan 963 wandelaars de place to be . Voor elk wat wils was er: 6Km tocht opgesplitst in twee lussen: één deel stadswandeling en één deel landelijk én toegankelijk voor anders validen. De 12 Km stond als lus alleen en slingerde zich van aan de start door het landelijke Meulebeke . De Karel van Manderstraat in, genoemd naar de schrijver en schilder die in 1548 in die straat geboren is, richting Marialoop. Langs spillebos naar ‘ vogelzang, dan links af naar De Landsman waar we de drukke Marialoopsteenweg dwarsen en verder de vijfstraat in stappen .Den Haandepunt en café Den Ezel laten we links liggen om na een een kilometer Marialoopveld te bereiken en af te keren naar de rustpost. Die is gevestigd in de basisschool van Marialoop. Hier weet men ons te vertellen dat je 2 cuberdons kan krijgen in plaats van één als je iets verder op de tocht de splitsing van de 18 Km er bij neemt. Je doet dan niet 12 maar ongeveer 15 km en t is de moeite waard. Wat als een grapje begon liep als een treintje, velen hebben waarschijnlijk dat lusje erbij genomen en kregen er hun extra erbij. Dat niet alleen was de moeite, immers wandelden zij en ook diegenen die de 18 Km afhaspelden voorbij het monument van ‘Le Combat’ dat herinnerd aan de gevechten van 17 & 18 oktober 1918 en zijn slachtoffers. Daarna aan de Vossekotstraat een verscholen landwegel in die achter de Kapel van Marialoop naar Tielt op loopt en naar de controle hun extra cuberdons te halen. Na een welverdiende pint stappen we naar t aanwijs waar we de steenweg oversteken naar Den Hulsteboom (die er niet meer is, maar t kapelleke wel) en nu Vogelzang op onze rechterkant laten liggen en doorstappen naar De Koornzak en de Lapperswijk. Hier zijn we al dicht bij het einde van onze tocht gekomen, de parking van Vondel staat vol en de straten waar we doormoeten lijken wel een autosalon. Op het einde worden we begroet door een meneer met een vrachtwagen zonnepanelen achter zich: of we zijn folder even willen bekijken. Ja, maar we stappen door, scheel van de dorst, moe en voldaan. Dank u wel curieusneuzen---------------------------------------------------smalVorig jaar liepen 1200 wandelaars mee in de eerste Valentijnstocht van de CurieusStappers uit Meulebeke. Dit jaar stelden de Curieus Stappers opnieuw alles in het werk om een tot in de puntjes georganiseerde wandeltocht aan te bieden op zaterdag 21 februari. Er ligt een leuke attentie en een prachtige zelfklever klaar voor iedereen aan de startplaats in basisschool 'De Koorddanser'.De Curieus wandelverenigingen uit het Tieltse en omliggende richten dit jaar voor het eerst een regelmatigheidcriterium in. Wie deelneemt aan minstens vijf van de acht curieuze wandelingen, komt in aanmerking voor de prijzenpot van 1500€. In deze prijzenton steken ondermeer een Rodania uurwerk een weekendje aan zee, wandelboxen met 36 wandelgidsen en nog veel meer fraais. Alle informatie over de Curieus wandelingen zijn te vinden in deze flyer, www.freewebs.com/wandelclub-de-curieusneuzen en vaneigens ook hier Door het non-beleid van de beide regeringen Leterme en Van Rompuy onderandere ook op het domein van de energieprijzen, stegen de energiekosten van de Belgische gezinnen het voorbije jaar met 30%. Griekenland kende de tweede grootste prijsstijgen qua energie. Hoewel dit nog steeds 13% bedraagt, is dit toch meer dan de helft minder dan bij ons. Nochtans verschilt de prijs waarmee de nationale leveranciers energie inkopen weinig tot niet. Steeds meer gezinnen overwegen dan ook de omschakeling van traditionele energie naar milieuvriendelijke, alternatieve en goedkopere ernergiebronnen, bijvoorbeeld zonne-ernergie.SP.A en Curieus West-Vlaanderen hebben in de afgelopen maanden een groepsaankoop van zonnepanelen georganiseerd, die een forse besparing opleverde aan de talloze gezinnen die erop intekenden.Curieus wil iedereen de kans bieden om volledig vrijblijvend met dit aanbod kennis te maken. Op zaterdag 21 februari ’09 zal tussen 10 uur en 15u30 een medewerker van de firma Ecostream beschikbaar zijn in basisschool ‘De Koorddanser’ om op uw vragen betreffende zonnepanelen te antwoorden.

18:45 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-01-09

Nicole Vuylsteke (69) sluit de winkeldeur en trekt daarmee een ...

Vishandel Vuylsteke verdwijnt na 70jaar uit straatbeeld. PITTEM - Ook tradities verdwijnen. Nicole Vuylsteke (69) sluit de winkeldeur en trekt daarmee een ...'Ik heb altijd graag vis schoongemaakt'Vishandel Vuylsteke verdwijnt na 70jaar uit straatbeeldPITTEM - Ook tradities verdwijnen. Nicole Vuylsteke (69) sluit de winkeldeur en trekt daarmee een streep onder een rijkgevulde traditie. 70 jaar was de naam Vuylsteke synoniem met vis in Pittem en omstreken. Pittem zit voortaan zonder vis.In 1939 trok Georges Vuylsteke voor het eerst door de straten van Pittem met zijn viskarretje, getrokken door een paardje. Het begin van een lange loopbaan, zo blijkt nu na 70jaar. 'Vader trok 1 à 2 keren per week naar Nieuwpoort om levaard (verse haring, nvdr.) te kopen. Thuis werd die in bakken gedaan en trok hij er met paard en kar op uit' zegt Nicole.Kort na de oorlog begonnen Georges en zijn echtgenote Lia Florin met de winkel in de Tieltstraat maar de visronde bleven ze doen. 'Ik weet dat ze ooit nog een stuk van Ardooie bezochten maar de hoofdmoot van de ronde lag in Pittem, Egem en de Sneppe. De winkel was een hele verandering en natuurlijk wel een verbetering', vertelt Nicole. Na het pensionaat in Nivelles bleef Nicole op 18-jarige leeftijd thuis en ze ontpopte zich tot het gezicht van de bloeiende vishandel. 'Ik deed het ontzettend graag. Mijn broer of zus hadden geen interesse in de ouderlijke zaak maar voor mij was dat eigenlijk nooit een keuze. Het gebeurde vanzelf. Samen met vader trok ik de straat op. De winkel was toen nog niet aan mij besteed.'Nicole is de levende getuige van een hele metamorfose die de viswereld onderging. Terwijl men vroeger per kilogram kocht aan de kar of in de winkel is het nu per 100gram. En inmiddels hebben de bereide visgerechtjes de verse vis ook al ingehaald, zo blijkt. 'Toen ik jong was, trok ik zelf naar de vismijnen in Oostende en Zeebrugge. Vaak was ik de enige vrouw die aan het fileren was. Ik deed dat het liefst ginder. Dan had ik thuis die vuiligheid niet meer, ziet ge.'En net dat fileren is blijkbaar een heikel punt voor Nicole. 'De nieuwe generatie kan dat niet meer. Ze laten dat liever doen. Nochtans is dat een teken van vakmanschap. Maar dat telt vandaag niet meer blijkbaar.' Ook de overheid moet het ontgelden. 'Met al hun wetten leggen ze de markt plat. Terwijl vroeger vis naar hartenlust kon worden aangevoerd, is alles aan banden gelegd met quota's. Neem nu vorige week. Groot nieuws: schartong is de vis van het jaar. En amper twee weken later mogen ze er al geen meer vangen. Begrijpe wie kan.'De toekomst van de vishandel ziet Nicole niet zo rooskleurig in. 'De mensen gaan meer en meer naar de warenhuizen, hé. De kleine, gespecialiseerde zelfstandige is de dupe van onze huidige maatschappij, vrees ik.' Zorgen maakt Nicole zich evenwel niet. Ze heeft er een leuke carrière opzitten en zet nu - zij het met gemengde gevoelens - een punt achter een lange traditie. De winkel is verkocht aan de apotheek van net naast de deur en Nicole neemt straks haar intrek in een nieuwe woonst iets verderop in de straat. Haar enige grote hobby was reizen. Alle uithoeken van de wereld heeft ze gezien: Amerika, China, Afrika, zelfs het uiterste puntje van de wereld, de Fiji-eilanden, werd bezocht. En waar de volgende reis naartoe gaat, weet Nicole ook al: Oezbekistan als het politieke klimaat het toelaat tenminste. Waar ze voorlopig nog geen antwoord op weet, is waar ze in de toekomst haar vis zal kopen... (mat dank aan Marc DB3_GE124KOBM.1+VUYLSTEKEebruyne van het Nieuwsblad)

09:58 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-01-09

en gij nu

16:54 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Procedurefouten mogen niet leiden tot het vrijlaten van criminelen

showfoto.asp07/01/2009 - De dreigende vrijlating van criminelen in Gent is niet enkel erg voor de slachtoffers. "Men moet stoppen met procedurefouten te koppelen aan het vrijlaten van criminelen", zegt Renaat Landuyt.Door een administratieve fout bij het Gentse gerecht zijn gisteren 15 zware criminelen vrijgelaten. Het gaat om mensen- en drugshandelaars. Tijdens bepaalde zittingen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling was er geen parket-magistraat aanwezig en dat is onwettelijk, zegt het Hof van Cassatie. Hierdoor kwamen 15 daders op vrije voeten.sp.a is verbolgen over zoveel onrechtvaardigheid ten aanzien van de slachtoffers. Justitie-specialist Renaat Landuyt wijst erop dat in Antwerpen en Brussel dergelijke procedurefouten niet gebeuren. Volgens hem is er dringend nood aan een grotere eenheid onder de procureurs en een betere leiding van de procureurs-generaal en hier draagt de Minister van Justitie een grote verantwoordelijkheid.Renaat Landuyt vraagt dat de minister van Justitie meteen zijn procureurs-generaal bijeenroept om te kijken welke dossier een gevaar lopen en hoe dergelijke vrijlatingen van de verkeerde mensen kunnen vermeden worden.Daarnaast roept hij alle partijen op om geen partijpolitieke spelletjes te spelen maar samen te zoeken naar een correcte manier van het sanctioneren van procedurefouten. Want procedurefouten mogen in de toekomst niet meer leiden tot de vrijlating van de verkeerde mensen.Renaat Landuyt : "Het is niet eerlijk dat men in de rechtbank een redenering maakt die regelrecht ingaat tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen. Want het zijn de belangen van de slachtoffers, niet die van de daders, die keer op keer worden geschonden. Als er procedurefouten gebeuren, zijn daar mensen voor verantwoordelijk, maar dat betekent niet dat je kado’s geeft aan criminelen."sp.a vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van de evaluatie van de BOM-wet (Bijzondere Opsporingsmethoden). " Men mag ook niet vergeten dat dankzij deze wet vele criminele netwerken werden opgerold. Ik pleit voor de invoering van een algemeen principe in de wet waardoor bij procedurefouten gekeken wordt naar de concrete situatie en naar de concrete belangen die al dan niet worden geschonden."Bookmark and Share

14:04 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reactie op Israëlische aanval in Gaza

Reactie op Israëlische aanval in Gaza06/01/2009 - ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit, veroordelen de Israëlische aanval op Gaza en het gebruik van disproportioneel geweld tegenover de bevolking van Gaza.Op 27 december 2008 is Israël begonnen met de bombardementen op de Gazastrook. Sinds enkele dagen heeft het Israëlisch leger zijn aanval uitgebreid met een grondoffensief. Tot op heden zijn naar schatting 537 Palestijnen om het leven gekomen, meer dan 2500 mensen raakten gewond. Ziekenhuizen kunnen de toevloed van gewonden niet aan en kampen met een tekort aan medicijnen. Humanitaire hulp staat te wachten aan de grens, maar wordt door Israël niet tot het gebied toegelaten.Israël verklaart met het offensief Hamas te willen raken en een einde te willen stellen aan de beschietingen op Israëlisch grondgebied, teneinde de veiligheid van haar eigen bevolking te garanderen. ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit veroordelen elke vorm van geweld en roepen Hamas op om de beschietingen te staken. Ook veroordelen we de oproep tot vergelding die gelanceerd werd door Hamas.Deze beschietingen geven Israël echter niet het recht om een aanval te lanceren tegen de gehele bevolking van Gaza, een regio die sinds juni 2007 aan een strikt embargo onderworpen werd en door deze blokkade reeds voor de start van het militair offensief balanceerde op de rand van een humanitaire crisis. We veroordelen deze collectieve bestraffing van een volk en het disproportioneel geweld dat wordt gehanteerd aan de kant van Israël. We veroordelen eveneens het gebruik van clusterbommen en fosforbommen door de Israëlische troepen.ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit willen benadrukken dat het respecteren van het internationaal recht de enige manier om tot een duurzame en rechtvaardige vrede te komen. Dit betekent een stopzetting van de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat in die gebieden en een oplossing voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen.Teneinde het internationaal recht te doen respecteren vragen wij van de Europese Gemeenschap een meer proactieve rol. De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner van Israël en kan haar macht gebruiken om Israël onder druk te zetten. Wij vragen dan ook de opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël, zolang het internationaal recht niet wordt gerespecteerd.Uit naam van ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit roepen wij op tot:# een onmiddellijk einde van geweld en beschietingen, zowel van de kant van Hamas als van de kant van Israël.# Een einde van de blokkade van Gaza.# De onmiddellijke toelating van humanitaire hulp tot het gebied, doorheen de oprichting van een humanitaire corridor.# De onmiddellijke toelating van de pers tot het gebied.# Een veroordeling van de gebeurtenissen door de Israëlische vakbond Histadrut.# De hervatting van het vredesproces, op basis van het internationaal recht.# De opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël.

14:01 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |